Europese LGBTQIA+ mediapublicaties bundelen krachten om EuroPride in Belgrado te steunen

Vanuit een LGBTQIA+ perspectief, is een van de grote evenementen op de kalender EuroPride - dat van 12 tot 18 september in Belgrado plaatsvindt.

EuroPride is een unieke kans voor LGBTQIA+-mensen in heel Europa om samen te komen en niet alleen steun te betuigen aan de mensen in Servië, maar ook de talrijke uitdagingen onder de aandacht te brengen waarmee onze gemeenschap in de hele Europese Unie en daarbuiten wordt geconfronteerd.

Pride-evenementen zijn een geweldige gelegenheid om feest te vieren en plezier te maken, maar - zoals EuroPride ons eraan herinnert - Pride is een protest, een onvermijdelijk politiek evenement - het radicale verzet van gewoon bestaan, zichtbaar zijn en de ruimte innemen.

Hoewel er aanzienlijke vooruitgang is geboekt op de weg naar gelijkheid van LGBTQIA+-personen in Europa, zijn er nog steeds uitdagingen.

LGBTQIA+-mensen in heel Europa hebben nog steeds dagelijks te maken met discriminatie en misbruik:

  • 61% van de LGBTI's vermijdt handen vast te houden in het openbaar.
  • 37% van de LGBTI's vindt dat zij worden gediscrimineerd.
  • 11% van de LGBTI's is in de afgelopen 5 jaar fysiek of seksueel aangevallen. Dit percentage stijgt voor Trans en Intersekse personen. Slechts 1 op de 5 van deze incidenten is officieel gemeld.
  • Uit deze resultaten blijkt dat er op deze punten slechts beperkte vooruitgang is geboekt.

Bron: EU-enquête LGBTI 2, FRA (2019)

Bovendien verschilt de ervaring van LGBTQIA+-mensen aanzienlijk van land tot land. We kunnen niet langer aanvaarden dat de loterij van je geboorteplaats je ervaring met het "queer"-leven bepaalt.

Tien van Europa's toonaangevende LGBTQIA+ mediapublicaties hebben de handen ineengeslagen om de zorgen en zichtbaarheid van onze gemeenschap te vergroten en de onderliggende problemen aan te pakken. ELMA is de Europese LGBTIA+ Mediaverenigingen EuroPride is een belangrijk aandachtspunt voor de organisatie.

"We leven allemaal in onzekere tijden, maar het is duidelijk dat de LGBTQIA+-gemeenschap in Europa bijzonder kwetsbaar is voor ongelijkheid op gezondheidsgebied, economische tegenspoed en de verontrustende toename van homofobie, lesbofobie, bifobie en transfobie...", legt Giannis Papagiannopoulos uit. "ELMA geeft ons een duidelijke intentieverklaring dat de LGBTQIA+-gemeenschap van Europa eist te worden gehoord en verenigd is tegen homofobie, lesbofobie, transfobie en bifobie in al haar vormen."

Papagiannopoulos is medeoprichter van Antivirus - de enige LGBTQIA+ publicatie in Griekenland. Hij is ook de voorzitter van ELMA.

Naast hun steun aan EuroPride werken de leden van ELMA samen aan een reeks journalistieke projecten - om de verhalen van LGBTQIA-mensen in Europa uit te vergroten en deze verhalen te delen met media over de hele wereld.

"Een van onze eerste acties is het aantonen van de economische en politieke macht van onze Europese LGBTQIA+-gemeenschap...", voegde Papagiannopoulos eraan toe. "We maken gebruik van het publieksbereik van de publicaties binnen ELMA om een grootschalige enquête te houden onder LGBTQIA+-mensen. Dit is een doorlopend proces - het geeft iedereen een stem en stelt ons in staat om ons te richten op de zaken die er echt toe doen voor LGBTQIA+-mensen in Europa en deze naar voren te brengen."

De enquête van ELMA onder LGBTQIA+'ers wordt uitgevoerd in samenwerking met Visit.Brussels en VO Citizen. Dankzij de steun van Visit.Brussels heeft ELMA in Brussel een mediahub kunnen oprichten om nauw samen te werken met de verschillende organen binnen de Europese Commissie.

De inzamelingsfase van de enquête is nu voltooid en de resultaten zullen naar verwachting worden bekendgemaakt als onderdeel van evenementen op EuroPride.

Meer weten over ELMA

Meer informatie over EuroPride

Categorieën

nl_BEDutch