Wat is de ervaring van jonge LGBTQIA+ mensen in Europa?

IGLYO - De internationale LGBTQI jongeren- en studentenorganisatie en ILGA-Europe hebben een Policy Brief uitgebracht over de ervaringen van homojongeren in Europa.

De beleidsnota is gebaseerd op de meest relevante gegevens van de tweede LGBTI-enquête van het Bureau voor de grondrechten van de EU (FRA). Uit de resultaten van de enquête blijkt dat LGBTQI-jongeren vaker te maken krijgen met door haat gemotiveerd geweld.

Een van de conclusies van IGLYO is dat een aanzienlijk aantal EU-burgers nog steeds te maken heeft met discriminatie, ongelijkheid en geweld op grond van hun seksuele geaardheid, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken. Volgens IGLYO ondermijnen deze problemen fundamentele EU-waarden en tonen zij aan hoe sommige lidstaten er niet in zijn geslaagd de rechten van alle burgers doeltreffend te beschermen.

In 2019 heeft het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) de tweede ronde van de LGBTI-enquête uitgevoerd, die laat zien hoe LGBTI's hun mensenrechten en grondrechten in het dagelijks leven in heel Europa ervaren.

Voor het eerst werden ook de ervaringen van LGBTI-personen onder de 18 jaar in het onderzoek opgenomen, en werd vastgesteld dat jongeren (15-24 jaar) van alle leeftijdsgroepen die in dit onderzoek zijn opgenomen, een van de hoogste niveaus van discriminatie ervaren, evenals een hoger percentage door haat geïnspireerd geweld. Uit de onderzoeksresultaten blijkt met name dat dit geweld aanvallen en intimidatie omvat, op school plaatsvindt of wordt gepleegd door medeleerlingen, en vooral voor transseksuele kinderen en jongeren alarmerend is.

In de nieuwe briefing 'Intersections: The LGBTI Survey II - Youth Analysis' briefing, de tweede in de reeks 'Intersections' van ILGA-Europe, heeft IGLYO in samenwerking met ILGA-Europe de bestaande analyse van de FRA LGBTI Survey II verder uitgewerkt en de meest relevante gegevens over de ervaringen van LGBTI-jongeren in Europa samengevat.

De aanbevelingen van IGLYO en ILGA-Europe in de beleidsnota omvatten:

  • Gegevens verzamelen over LGBTI-jongeren en hun ervaringen en gerichte analyses uitvoeren op deze groepen;
  • discriminatie van LGBTI-personen, inclusief kinderen en jongeren, op alle gebieden van het leven - ook in onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en sociale bescherming - verbieden. Door gevallen van geweld en discriminatie tegen jongeren en kinderen in het bijzonder nauwlettend te volgen, kunnen beleid en begeleidende maatregelen worden uitgevoerd die ervoor zorgen dat alle non-discriminatiewetgeving ook het leven van jongeren en kinderen verbetert;
  • Op basis van internationale normen een alomvattende aanpak van geweld en discriminatie op grond van SOGIESC in scholen implementeren om dit soort geweld aan te pakken en te voorkomen.

Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste gegevens over LGBTQI-jongeren in de gezamenlijke Policy Brief van IGLYO en ILGA-Europe:

  • Openheid - Jonge LGBTI's, en in het bijzonder LGBTI's tussen 15 en 17 jaar, zijn minder open over hun SOGIESC dan hun oudere tegenhangers. Slechts 4,64% van de respondenten tussen 15 en 17 jaar zijn zeer open over hun holebi zijn.
  • Huisvesting - 12% van de jongeren heeft huisvestingsproblemen ondervonden. Dit aantal is hoger voor transrespondenten en transrespondenten uit etnische minderheden en/of met een migrantenachtergrond.
  • Gezondheid - 16% van de jonge respondenten voelde zich gediscrimineerd door personeel in de gezondheidszorg of sociale diensten. Dit aandeel is veel hoger voor intersekse jongeren (48%), transjongens (48%), transmeisjes (40%) en niet-binaire jongeren (32%).
  • Intimidatie - Van alle leeftijdsgroepen die deelnamen aan de FRA #-enquête, kregen #LGBTQI-jongeren vaker te maken met door haat gemotiveerd geweld. Bijna een derde van de jonge respondenten geeft aan ooit fysiek of seksueel te zijn aangevallen. Jongeren, en in het bijzonder jongeren uit een etnische minderheid (inclusief met een migrantenachtergrond), liepen veel meer kans te maken te krijgen met een aanval dan andere leeftijdsgroepen. Veel jonge respondenten zeiden dat de aanvaller iemand van school was.
  • School - ¼ van de LGBTI-jongeren voelt zich gediscrimineerd door school- of universiteitspersoneel en 43% van de jongeren heeft te maken gehad met pesterijen op school. Dit aantal is hoger voor trans- en interseksejongeren en loopt op tot 58% voor interseksejongeren van 18-24 jaar. Op de vraag of zij op school verdediging of bescherming van iemand ondervonden, antwoordden slechts 23% van de jongeren van 15-17 jaar en 14% van de jongeren van 18-24 jaar dat zij altijd steun kregen. Bovendien hadden 15% van de jongeren van 15-17 jaar en 12% van de jongeren van 18-24 jaar overwogen hun school of universiteit te verlaten of te veranderen.

Meer informatie over het werk van IGLYO

Categorieën

nl_BEDutch