Uit rapport blijkt dat 2022 het meest gewelddadige jaar ooit was voor LGBTQ-mensen in Europa

ILGA-Europa is een onafhankelijke, internationale niet-gouvernementele koepelorganisatie die meer dan 700 organisaties uit 54 landen in Europa en Centraal-Azië verenigt. De organisatie heeft de afgelopen 12 jaar een jaarverslag opgesteld waarin de mensenrechtensituatie van LGBTQ-mensen in heel Europa en Centraal-Azië onder de loep wordt genomen.

Het rapport over het jaar 2022 is nu vrijgegeven en daaruit blijkt dat 2022 het meest gewelddadige jaar was voor LGBTQ-mensen in de hele regio sinds het rapport voor het eerst werd uitgevoerd.

De oorzaak van het toenemende geweld is een combinatie van geplande aanslagen, zelfmoorden en een toename van haatzaaiende uitspraken van politici, religieuze leiders, rechtse organisaties en mediapundici.

In het verslag wordt gewezen op de voortdurende toename van haatzaaiende taal als een belangrijke factor bij gewelddadige aanvallen op LGBTQ-mensen. Tot de belangrijke aanvallen behoren twee terreuraanslagen buiten LGBTQ-bars in Noorwegen en Slowakije - bij deze aanslagen vielen in totaal vier doden en 22 gewonden. Uit het verslag blijkt ook dat het aantal moorden en zelfmoorden op LGBTQ-mensen in heel Europa is toegenomen, een trend die niet beperkt blijft tot de landen die op het gebied van gelijkheid als meer regressief worden beschouwd.

"Bij ILGA-Europe zeggen we al jaren dat haatzaaien in al zijn vormen zich vertaalt in daadwerkelijk fysiek geweld..." zegt Evelyne Paradis, uitvoerend directeur van ILGA-Europe. "Dit jaar hebben we gezien dat het geweld steeds meer gepland en dodelijker wordt, waardoor LGBTI-mensen zich onveilig voelen in landen in heel Europa. We hebben het bewijs gezien dat haatzaaien tegen LGBTI's niet slechts de woorden zijn van marginale leiders of would-be autocraten, maar een echt probleem met ernstige gevolgen voor mensen en gemeenschappen. Dit verschijnsel doet zich niet alleen voor in landen waar haatzaaien schering en inslag is, maar ook in landen waar algemeen wordt aangenomen dat LGBTI-mensen geleidelijk worden geaccepteerd."

Uit het verslag blijkt dat haatzaaiende taal en de gevolgen ervan een kritiek niveau hebben bereikt, maar dat nationale en lokale rechtbanken reageren en dat in verschillende landen de vervolgingen toenemen. Maar volgens Paradis is reactie niet genoeg.

"Hoewel we steeds beter omgaan met uitkomsten, moet de nadruk liggen op het stoppen van haatzaaien in al zijn vormen. In heel Europa hebben veel politici met afschuw gereageerd op de moorden op LGBTI's dit jaar, en hoewel duidelijke solidariteitsbetuigingen altijd nodig zijn, wordt daarmee de kern van het probleem niet aangepakt, namelijk de verspreiding van haat tegen LGBTI's voor politiek gewin. Onze leiders moeten manieren vinden om de opkomst van haatzaaiende taal proactief te bestrijden, in plaats van te moeten reageren op de gevolgen ervan."

Het is niet alleen maar slecht nieuws. In verschillende landen is veel vooruitgang gemeld, waarbij in de evaluatie consequent wordt vastgesteld dat het activisten en hun gemeenschappen zijn die positieve sociale veranderingen aansturen en erin slagen wettelijke bescherming te bevorderen, ondanks georganiseerde tegenstand.

Volgens Katrin Hugendubel, directeur belangenbehartiging bij ILGA-Europa:

"LGBTI-activisten zijn de centrale spelers in landen waar vooruitgang is geboekt, zoals we hebben gezien in Spanje en Finland, waar enorme inspanningen zijn geleverd om zelfbepaalde wettelijke geslachtserkenning op het juiste politieke spoor te houden, ondanks felle tegenstand..." zegt Katrin Hugendubel, advocacy director bij ILGA-Europe. "Dit geldt voor elke kwestie die gevolgen heeft voor LGBTI-gemeenschappen in de hele regio, waaruit blijkt dat LGBTI-mensen en -organisaties mondig blijven en veranderingen blijven bewerkstelligen."

Lees het volledige verslag

Categorieën

nl_BEDutch