Internationale Vrouwendag - Opinie: Als huishoudelijk werk en "echt" werk elkaar ontmoeten.

Door Petra Kurtović

Als je een vrouw uit de arbeidersklasse bent tijdens een pandemie, bestaat er niet zoiets als rust.

Een evenwicht vinden tussen werk en gezinsverantwoordelijkheden is altijd al een uitdaging geweest, maar nu meer dan ooit zijn huishoudelijk werk en "echt" werk met elkaar verweven en is er geen duidelijke scheidslijn tussen die twee.

Als gevolg van de pandemie hebben vrouwen te maken met een dubbele belasting - langere diensten op het werk en extra zorgwerkzaamheden thuis.

Tijdens de lockdown van het coronavirus is het huiselijk geweld volgens deskundigen aanzienlijk toegenomen. Vrouwen krijgen thuis te maken met geweld van hun partners, terwijl ze - parallel - onlinevergaderingen houden en proberen maaltijden voor hun gezin te bereiden.

Als zij kinderen hebben, moeten zij, omdat zij online lesgeven, hen tijdens de werkuren voeden en hen helpen met hun huiswerk en met leren. Zij zijn moe, maar tegelijkertijd bang om ziekteverlof op te nemen omdat zij niet zeker weten of hun contract zal worden verlengd.

Dit (huis)werk wordt systematisch genegeerd en ondergewaardeerd, en de economische en sociale bijdrage die vrouwen hierdoor leveren wordt niet erkend. Het wordt zelfs niet als echt werk beschouwd, alleen als iets dat "vrouwen doen".

Bovendien staan vrouwen aan de frontlinie van de bestrijding van de pandemie. Wereldwijd maken vrouwen meer dan 70% uit van de werknemers in de gezondheidssector - met inbegrip van degenen die in zorginstellingen werken. Verpleegkundigen, verzorgenden, apothekers, schoonmakers, leraren, kruideniers - het zijn allemaal essentiële functies die essentieel werk doen.

Dit werk is altijd essentieel geweest, maar pas tijdens de pandemie zijn we het zo gaan noemen.

We moeten de huidige coronavirus pandemie als een wakeup call zien. We moeten deze gelegenheid aangrijpen om feministische alternatieven voor de heersende orde te bedenken.

Het wordt tijd dat vrouwen het voortouw nemen bij het heroverwegen en herontwerpen van de wereld.

Categorieën

nl_BEDutch