Wie noem jij Queer?

Queer is een term die een lange geschiedenis heeft en waarvan de betekenis voortdurend lijkt te evolueren.

In de afgelopen decennia is de term opgeëist en hergebruikt door verschillende groepen binnen de gemeenschap, is hij gebruikt om tv-programma's als Queer Eye for a Straight Guy of series als Queer As Folk een naam te geven, en is hij ook overgenomen door de academische wereld op het gebied van queer studies en queer theorie.

KET verklaart zichzelf tot een queer magazine, dus vonden we het belangrijk uit te leggen hoe we het woord queer begrijpen en gebruiken.

Waar queer vandaan komt en hoe het evolueerde

We kunnen het woord "queer" terugvoeren tot het Engeland van de 16e eeuw. Het werd gebruikt om iets aan te duiden dat scheef of uit het lood stond.

Er wordt soms gezegd dat het woord werd ingevoerd uit Schotland of uit een laag-Duits sprekend gebied.

De betekenis van "queer" evolueerde langzaam in de volgende eeuwen om te verwijzen naar iets vreemds of raars.

In de 19e eeuw begon men de term te gebruiken om mannen aan te duiden die niet voldeden aan de aanvaarde norm van mannelijkheid. In het begin van de 20e eeuw begon queer te worden gebruikt als een belediging om homoseksuele mannen aan te duiden.

In het begin van de jaren tachtig begon men de term 'queer' weer in te nemen. LGBT-activisten begonnen de term op een positieve manier te gebruiken om te verwijzen naar iedereen die 'vreemd' en 'raar' is - dat wil zeggen, iedereen die buiten de seksuele en gender binaire normen viel. In die zin zou 'queer' verwijzen naar iedereen binnen de LGBTQI+ gemeenschap.

Maar sommige activisten - die benadrukten dat de gemeenschap werd gedomineerd door blanke cisgender homo's en lesbiennes die alle schijnwerpers naar zich toe trokken - begonnen de term "queer" te gebruiken om alleen te verwijzen naar ondervertegenwoordigde groepen binnen de LGBT-gemeenschap. In deze context werd 'queer' gebruikt om Trans en Non-binary mensen te beschrijven. Queer werd ook gebruikt als een intersectionele term - die inclusief verwees naar mensen van kleur, mensen met een handicap, of gemarginaliseerde mensen. Queer' kan een manier zijn om mensen binnen de LGBT-minderheid te beschrijven.

Tegelijkertijd werd de term "queer" steeds meer gebruikt in academische studierichtingen, waar het werd gezien als een meer inclusieve beschrijving. In de jaren 1990 zagen we de ontwikkeling van de queer theorie - een benadering binnen de queer studies die de sociaal binair geconstrueerde categorieën uitdaagde die gebruikt werden om de diversiteit van seksuele en genderidentiteiten te classificeren - man/vrouw, man/vrouw of hetero/homo, maar ook andere binaries zoals monogaam/polyamoreus of valide/gehandicapt. De queer theorie probeert een ander perspectief te bieden op de manier waarop we de begrippen sekse, gender of seksuele geaardheid benaderen.

Vandaag de dag bestaan al deze betekenissen van het woord queer naast elkaar en dat kan tot enige verwarring leiden.

Queer wordt nog steeds gebruikt:

  • als een belediging in de zin van "ongewenst ongewoon", vreemd, gebrekkig. Om die reden wordt het door sommige mensen binnen de gemeenschap verworpen.
  • de diversiteit van alle LGBTI+-mensen te erkennen, en een overkoepelende term te worden die het acroniem kan vervangen.
  • om te verwijzen naar enkele specifieke groepen binnen de gemeenschap die als ondervertegenwoordigd worden beschouwd, teneinde meer aandacht te besteden aan hun situatie.
  • om, in de betekenis van het academische begrip "queer theory", te verwijzen naar een niet-binaire benadering van de studie - die de concepten van geslacht, gender, seksuele en romantische geaardheid, en seksualiteit in het algemeen beschrijft.

Hoe gebruikt KET de term "queer"?

De KET erkent de verscheidenheid aan betekenissen, gebruiken en interpretaties van de term "queer". Onze benadering bestaat erin "queer" op een positieve manier te gebruiken om te verwijzen naar de volledige diversiteit van de LGBTQI+-gemeenschap, waarbij wij ernaar streven alle aspecten en dimensies van deze diversiteit te vertegenwoordigen.

KET hanteert ook een "queer" benadering van de onderwerpen die het behandelt - het richt zich op de mensen buiten hun classificatie als behorend tot de ene of de andere categorie. Het wil deelnemen aan de beweging die de barrières die deze categorieën opwerpen, in vraag stelt om de beperkingen die ze opwerpen te doorbreken en te overstijgen.

In die zin hoopt het KET een bijdrage te leveren aan de totstandbrenging van een opener en inclusievere wereld voor iedereen.

Luister naar KET Talks Podcasts nu op SpotifyYouTubeIGTVDeezer en Apple Podcasts!

Geniet van deze tweede aflevering van de Brusselse queer podcast en voel je vrij om ons je feedback te geven op Facebook en Instagram.

Categorieën

nl_BEDutch