Bondgenoten, een belangrijke groep in de queer gemeenschap

LGBTQI+'ers vertegenwoordigen ongeveer 15% van de bevolking in België. Dat is een solide minderheid, maar wel een die haar situatie niet op eigen kracht kan verbeteren. In democratische landen worden wetten aangenomen met een meerderheid van minstens 50%. Dit betekent dat de LGBTQI+ gemeenschap moet rekenen op niet LGBTQI+ mensen om haar gevechten te winnen. Zij moet ervoor zorgen dat hetero's, cisgenders, haar eisen voor gelijkheid en inclusie steunen. Daarom is onze gemeenschap niet alleen beperkt tot homo's. Sinds ongeveer een decennium is er een letter toegevoegd aan ons acroniem om deze steun weer te geven: de A van Bondgenoten. LGBTQIA+-mensen die hun krachten bundelen, kunnen veel sterker staan en de balans doen doorslaan naar een meer inclusieve en open wereld.

Wat is een bondgenoot ?

Een bondgenoot van de LGBTQI+-gemeenschap is per definitie een persoon die zelf niet LGBTQI+ is. Bondgenoten zijn mensen die man of vrouw zijn, cisgender en heteroseksueel, maar die de visie die binnen de queerwereld is ontwikkeld, namelijk dat elk individu het recht heeft om erkend, aanvaard en beschermd te worden ongeacht zijn geslacht, sekse en seksuele geaardheid, overnemen en ondersteunen. Anders gezegd, een bondgenoot omarmt de diversiteit van individuele situaties, begrijpt de discriminatie en het lijden waarmee LGBTQI+-mensen te maken hebben, en belooft daar een eind aan te maken.

Een bondgenoot erkent dus de voorrechten die verbonden zijn aan het zijn van een niet- LGBTQI+ persoon en erkent dat onze strijd deel uitmaakt van de wereldwijde strijd voor de erkenning van mensenrechten. Daarom wordt iedereen uitgenodigd om deel te nemen aan de strijd voor inclusie.

Hoe word je een betere bondgenoot?

Als je deze woorden leest, ben je zeer zeker op weg naar bondgenootschap. De eerste stap is inderdaad om meer te weten te komen over de LGBTQI+ wereld, om de diversiteit ervan te omvatten, om je bewust te worden van de geschiedenis en om de strijd die er wordt gevoerd te begrijpen. Dit betekent echter dat naar een homobar gaan je nog geen bondgenoot maakt, net zomin als bier drinken en dansen tijdens de Pride-parade. Daarom hier een paar tips over hoe je een echte bondgenoot van LGBTQI+ mensen kunt worden.

Toon je steun in de manier waarop je jezelf uitdrukt

Een van de belangrijkste aspecten van het bondgenoot-zijn is dat u waakzaam bent over de manier waarop u zich tegenover anderen uitdrukt door een inclusieve benadering te kiezen. Eenvoudig gezegd betekent dit dat je te allen tijde het beginsel van zelfbeschikking moet respecteren: het is niet aan jou om te bepalen tot welke geslachtscategorie de ander behoort, om te beslissen of deze persoon een man, een vrouw of een niet-binaire persoon is, net zoals je niet zou toestaan dat anderen voor jou beslissen tot welke genrecategorie je behoort. Dezelfde regel geldt voor seksuele voorkeuren en geslachtsbepaling. Ga ervan uit dat je iemands geslachtskenmerken, genderidentiteit of seksuele en romantische geaardheid niet kunt kennen, wat er ook gebeurt. Ga er niet van uit dat een persoon een heteroseksuele man of vrouw is en blijf openstaan voor alle mogelijkheden zolang je het niet weet. Want misschien is deze persoon wel intersekse. Of non-binair. Of aseksueel.

Probeer in de manier waarop u anderen aanspreekt neutrale termen te gebruiken of meerdere opties te noemen om de deur open te laten voor de diversiteit van situaties. Bijvoorbeeld, in plaats van een nieuwe collega te vragen of hij of zij een echtgenote of een echtgenoot heeft, kunt u hem of haar op een neutrale manier vragen of hij of zij een echtgenoot of een partner heeft. Een dergelijke houding opent een veilige ruimte waarin de ander de mogelijkheid heeft, maar nooit de verplichting, om zich in vertrouwen open te stellen.

De identiteit van anderen respecteren betekent ook dat je de geslachtsuitdrukkingen (hij, zij of zij) gebruikt die je zelf kiest om jezelf te definiëren. Bijvoorbeeld, alleen omdat je vindt dat een niet-binaire of transgender persoon "meer op een man lijkt dan op een vrouw" betekent niet dat je het recht hebt om deze persoon met mannelijke voornaamwoorden aan te spreken als dat niet hun keuze is. Mensen op die manier verkeerd aanspreken is beledigend. Als je niet weet welke voornaamwoorden je moet gebruiken, is het het makkelijkst om de persoon te vragen hoe ze aangesproken wil worden

Als het gaat om jezelf uit te drukken, is het ook belangrijk om in gedachten te houden dat alle termen die geslachts- of seksuele geaardheidscategorieën definiëren, altijd moeten worden gebruikt als bijvoeglijke naamwoorden, niet als zelfstandige naamwoorden. We hebben het niet over "de trans", "de biseksuelen" of "de androgynes" maar over trans mensen, biseksuele mensen of androgyne mensen. Zelfstandige naamwoorden objectiveren mensen. Daarom worden deze termen gebruikt als bijvoeglijke naamwoorden. Ze kwalificeren slechts één aspect van een individu, ze definiëren hem niet in zijn geheel.

Steun betuigen door je gedrag

Het andere aspect van de rol van bondgenoot omvat alles wat gedaan kan worden om homo's te steunen. Het makkelijkste en een van de belangrijkste dingen die je kunt doen is gewoon tijd maken om naar een homo te luisteren. Gehoord worden is iets dat veel troost kan brengen, omdat queer mensen zich vaak geïsoleerd voelen. Hoewel je het misschien moeilijk vindt om de situatie van de persoon te begrijpen, is een open, niet-oordelende houding en het tonen van empathie en medeleven het enige wat van je verwacht wordt. Vergeet niet om ook te respecteren wat er met je gedeeld wordt en het vertrouwelijk te houden. Als een homoseksueel zich voor jou openstelt, maak er dan een regel van om wat hij jou verteld heeft niet aan anderen te vertellen. Het is niet aan jou om andere mensen over hun situatie te vertellen totdat die persoon je daar toestemming voor vraagt of geeft.

Een bondgenoot weet ook dat hij niet opdringerig mag zijn in zaken die de privacy van een homo betreffen. Je kunt nieuwsgierig zijn naar queer mensen en bereid zijn om meer te weten en te begrijpen. Deze nieuwsgierigheid verklaart vaak de drang om vragen te stellen over verschillende aspecten van het leven van een intersekse-, transgender- of niet-heteroseksueel persoon. Een queer persoon is echter geen fantasierijk schepsel, noch een schaap met vijf poten. Vragen over het uiterlijk van haar genitaliën, eventuele medische operaties of behandelingen die zij heeft ondergaan, of haar seksuele voorkeur zijn allemaal, net als bij ieder ander mens, ongepaste en opdringerige vragen. Een bondgenoot onthoudt zich er dus van een homo te ondervragen om haar nieuwsgierigheid te bevredigen.

In dezelfde geest respecteert een bondgenoot de socialisatieruimten van de LGBTQI+-gemeenschap. Ze bezoekt ze niet met dezelfde verwachtingen als wanneer ze naar de dierentuin gaat om exotische diersoorten te ontdekken. LGBTQI+ plaatsen zijn over het algemeen open voor iedereen, maar voor queer mensen spelen ze een speciale rol als veilige en inclusieve ruimtes. Een geallieerd persoon organiseert geen toeristische uitstapjes naar een homobar, zeker niet voor een vrijgezellenfeest. Hetzelfde geldt als het gaat om deelname aan een pride parade. Onthoud dat naar een homobar gaan of een Pride parade bijwonen je nog geen bondgenoot maakt. Het is je houding en gedrag wanneer je dit doet dat je een bondgenoot maakt.

Een bondgenoot is ook degene die zich uitspreekt om te getuigen dat hij het er niet mee eens is wanneer hij getuige is van opmerkingen of gedragingen die nadelig zijn voor homo's. Ten slotte steunt een bondgenoot acties die worden gevoerd om de aanvaarding en het welzijn van LGBTQI+-mensen te versterken of biedt hij zich aan als vrijwilliger voor deze acties.

Ik hoop dat deze verschillende aanbevelingen je een aantal sleutels zullen aanreiken om een betere bondgenoot te worden. Deze verschillende acties zullen een ruimte openen waarin queer mensen in je omgeving - een familielid, een vriend, een collega - zich een beetje veiliger kunnen voelen, een beetje meer vertrouwen kunnen hebben. Nogmaals, een bondgenoot zijn begint allemaal met jezelf te onderwijzen en de situatie van queer mensen te begrijpen. Het lezen van artikelen in KET Magazine of het luisteren naar onze podcast is een eerste stap om van jou een betere bondgenoot te maken. Je perceptie veranderen, je openstellen voor andere situaties, je manier van uitdrukken en je gedrag veranderen zijn allemaal acties die tijd kosten en kleine dagelijkse inspanningen vereisen. Tot het moment dat ze je nieuwe automatismen worden.

Luister nu naar KET Talks Podcast op SpotifyYouTubeIGTVDeezer en Apple Podcasts! Geniet van deze zesde aflevering van de Brusselse queer podcast en voel je vrij om ons je feedback te geven op Facebook en Instagram.


Categorieën

nl_BEDutch