Geloof, Religies en Homoseksualiteit

Geloof, Religies en Homoseksualiteitzal een persoonlijke conferentie worden gehouden op het Joods Museum van België op 09.20.21 om 18.30 uur. De gelegenheid voor voorvechters van LGBTQIA+-rechten en religieuze vertegenwoordigers om elkaar te ontmoeten en de gemeenschappelijke kwesties tussen queer levensstijl en -overtuigingen en de verschillende geloofsovertuigingen te bespreken.

De drie grote monotheïstische godsdiensten worden vaak beschouwd als inherent vijandig tegenover homoseksualiteit. De Heilige Teksten staan vol met soms gewelddadige veroordelingen van gedrag dat als onnatuurlijk wordt beschouwd, religieuze instellingen promoten een visie op seksualiteit die gebaseerd is op reproductieve heteroseksualiteit en hun autoriteiten blijven zich verzetten tegen wettelijke en sociale vooruitgang ten gunste van seksuele minderheden. 

In deze drie godsdiensten echter bevestigen de gelovigen zichzelf als homoseksuelen en maken zij aanspraak op deze geestelijke en culturele verbondenheid zonder te weigeren hun seksualiteit te beleven. Geduldig proberen gelovigen en geestelijken bruggen te slaan tussen werelden en gedragingen waartegen alles zich a priori lijkt te verzetten. Talrijke analyses hebben ook aangetoond hoe diep de seksuele vraagstukken in de godsdiensten ingrijpen, in die mate zelfs dat ze niet begrepen kunnen worden zonder hun erotische dimensie in aanmerking te nemen. Kortom, het lijkt zowel simplistisch als illusoir om zich te verzetten tegen het geestelijk leven en het homoseksuele leven of om te pleiten voor het verlaten van de godsdienst om te kunnen proeven van seksueel geluk. 

Dit debat, dat deskundigen en gelovigen bijeenbrengt, zal de complexiteit van de relatie tussen religieuze en homoseksuele kwesties aan de orde stellen. Er zal worden onderzocht hoe niet-heteroseksuele identiteiten en gedragingen de normatieve opdrachten en praktijken van het christendom, het jodendom en de islam kunnen destabiliseren en ondermijnen. Ten slotte zal worden besproken waarom religieuze complexiteit niet gemakkelijk te vangen is in de simplistische tegenstelling tussen homofilie en homofobie. 

Dit evenement, georganiseerd door het Joods Museum van België en STRIJEN (Interdisciplinaire onderzoeksstructuur rond gender, gelijkheid en seksualiteit - ULB, Vrije Universiteit Brussel), wordt gesteund door Equal Brussel

Sprekers: 

Fourat Ben Chikha (algemeen rapporteur voor het rechten van LGBTI-personen van de Vergadering van de Raad van Europa
Anthony Favier (David & Jonathan, Christelijke homoseksuele beweging) 
Hassan Jarfi (Fondation Ihsane Jarfi, opgericht ter nagedachtenis van Ihsane Jarfi die in 2012 omkwam bij een homofobe moord in Luik en die strijdt tegen discriminatie en homofobie). 
Françoise Nimal (pastoor, Verenigde Protestantse Kerk van België
Elisa Schanzer (Collectif Shabbes 24/7(Queer Joods diaspora collectief in België) 

Moderator:  
David Paternotte (STRIGES/ULB) 

Inschrijving verplicht: conferences@mjb-jmb.org 

Categorieën

nl_BEDutch