Brussel wil accommodatie voor homojongeren opwaarderen dankzij Nawal Ben Hamou

Het Brussels Gewest is begonnen met de aankoop van een derde gebouw, waardoor het in 2024 een dertigtal personen zal kunnen opvangen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Op dat moment zullen er in Brussel meer dan 50 opvangplaatsen van dit type zijn, voor vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld en LGBTQIA + jongeren in gezinsbreuk, kondigde staatssecretaris voor Huisvesting en Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou vrijdag aan.

"De problematiek van vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld en van rondtrekkende LGBTQIA + jongeren is voor mij een essentiële kwestie. Daarom heeft het Gewest 3 opvangtehuizen aangekocht: in totaal meer dan 50 plaatsen om deze doelgroepen in moeilijkheden op te vangen", zegt Nawal Ben Hamou.

Het zal het derde opvanginitiatief zijn nadat in 2021 al twee andere gebouwen zijn aangekocht. In september betrof het een gebouw voor de opvang van negen vrouwen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld en hun kinderen.

In november betrof het een gebouw voor 15 mensen die door hun familie zijn verstoten vanwege hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. Het opvanghuis zal in juni van dit jaar worden geopend.

De opening van de derde locatie wordt verwacht begin 2024. De Gewestelijke Overheidsdienst is op zoek naar een geschikt gebouw, nu minister-president Rudi Vervoort (PS) de opdracht heeft gegeven. De opvanginitiatieven maken deel uit van twee Brusselse plannen, het noodplan voor huisvesting en het Brusselse plan ter bestrijding van geweld tegen vrouwen.

Categorieën

nl_BEDutch