Belgian Pride Festival 2023 © visit.brussels - Marin Driguez - 2023

Brussels Pride: Open@Work trekt stekker eruit na debat over pinkwashing!

Open@Work, de overkoepelende organisatie die pleit voor een beleid van inclusiviteit op de werkplek voor de LGBTQIA+ gemeenschap en haar bondgenoten, kondigt met spijt haar beslissing aan om dit jaar niet deel te nemen aan de Brussels Pride. Deze beslissing volgt op uitgebreide discussies onder de leden van het netwerk en een grondige evaluatie van de beschikbare middelen.

Prioriteit geven aan echte partnerschappen

Hoewel Open@Work het belang erkent van een oprecht engagement voor LGBTQIA+-inclusie, heeft het bedenkingen bij de aanpak van Rainbow Corporate & Pride, de organisator van Brussels Pride. Het netwerk plaatst vraagtekens bij de eenzijdige beslissingsbevoegdheid die wordt uitgeoefend door één enkele door de overheid gefinancierde entiteit over wat pinkwashing is.

Open@Work verzet zich resoluut tegen het idee dat het louter tonen van het logo door zijn leden gelijk staat aan pinkwashing. Met een divers ledenbestand, waaronder Brusselse overheidsdiensten, federale staatsbedrijven, non-profitorganisaties en verenigingen voor LGBTQIA+-personeel van EU-instellingen, benadrukt het netwerk de noodzaak om het verhaal rond deze kwestie een nieuwe vorm te geven.

Oproep voor een inclusieve dialoog

Open@Work erkent de complexiteit van de materie en roept op tot een meer inclusieve en transparante analyse waarbij alle belanghebbenden betrokken worden. Het netwerk wacht met spanning op duidelijke en gedetailleerde antwoorden op ingediende vragen, zowel van Rainbow Corporate & Pride als van overheidsinstanties.

Alleen door samen te werken en een open dialoog te voeren, kunnen effectieve maatregelen worden geïdentificeerd en geïmplementeerd om schadelijke praktijken collectief te bestrijden.

Inzet voor diversiteit en inclusie

Open@Work bevestigt zijn collectieve engagement voor aanvaarding en inclusie op de werkplaats. De beslissing om niet deel te nemen aan Brussels Pride werd genomen uit solidariteit door leden die prioriteit geven aan het actief promoten van diversiteit en inclusie onder LGBTQIA+ personeel.

Het voorstel om alleen deel te nemen met het Open@Work logo werd als ontoereikend beschouwd, aangezien het creëren van een gevoel van identiteit en saamhorigheid integraal deel uitmaakt van de missie van het netwerk.

Vooruitblik

Ondanks de beslissing om niet deel te nemen, drukt Open@Work de wens uit om in de toekomst te blijven samenwerken met Rainbow Corporate & Pride. Het netwerk hoopt opnieuw de kleuren en bedrijfslogo's te kunnen laten zien, waarmee het belang van inclusie op de werkplek opnieuw wordt bevestigd.

Voor veel werknemers van de bedrijven die lid zijn van het netwerk, is Brussels Pride een belangrijke gelegenheid om de identiteit te vieren en de trots op de werkvloer te bevorderen.

Over Open@Work

Open@Work bestaat uit 42 bedrijven en organisaties die lid zijn en actief pleiten voor een beleid van inclusiviteit op de werkplek voor de LGBTQIA+ gemeenschap en haar bondgenoten, die samen meer dan 200.000 werknemers vertegenwoordigen.

Website : Open@Work

Categorieën

nl_BEDutch