CADAL, het eerste opvangcentrum voor queer vluchtelingen in Brussel

Vorige week werd in Brussel het eerste opvangcentrum voor queer vluchtelingen ingehuldigd. CADAL (centre d'accueil pour demandeurs d'asile LGBTQIA+) is het project van Le Refuge Bruxelles / Het Opvanghuis Brussel onder leiding van Dimitri Verdonck en Mahamed Boubleh. Sinds ongeveer 3 jaar ondersteunt Le Refuge asielzoekers, hoewel dit verder gaat dan zijn primaire missie, namelijk een noodopvang- en ondersteuningsstructuur zijn voor jongeren tussen 18 en 25 jaar in de queer gemeenschap. Er werd dus beslist om een specifieke structuur op te richten die beter kan inspelen op de specifieke behoeften van de vluchtelingen in de gemeenschap.

"LGBTQI + mensen die hun land ontvluchten omwille van vervolging omwille van hun seksuele geaardheid, genderidentiteit of intersekse zijn er helaas niet zeker van dat dit geweld niet zal terugkeren eens ze in België aankomen. Het is van essentieel belang dat initiatieven zoals dit centrum hen in staat stellen hun zaak in alle rust voor te bereiden en hun de gemoedsrust te bieden waarnaar ze op zoek zijn gegaan, vaak met gevaar voor eigen leven", aldus Sarah Schlitz, staatssecretaris voor Gelijke Kansen.

Een van de eerste gasten van dit nieuwe centrum is Qais, een 25-jarige homoseksuele Jordaniër die van zijn Erasmusreis naar België gebruik heeft gemaakt om asiel aan te vragen. Op de vraag van RTBF herinnert hij zich hoe de maatschappelijk werker hem in zijn vorige asielzoekerscentrum aanraadde om zijn seksuele geaardheid te verbergen. "Toen ik in mijn land was, had ik mijn hele leven ondergedoken gezeten. En zodra ik hier kwam, dacht ik dat ik vrij zou zijn, dat ik mezelf zou zijn. Maar ik voelde dat ik me weer, net als in mijn land, moest verstoppen," zegt hij. Het centrum heeft een capaciteit van 14 plaatsen, verspreid over twee geheime plaatsen op het grondgebied van het Brusselse Gewest.

Het inhuldigingsevenement in de culturele ruimte LaVallée werd gesteund door Le Refuge Bruxelles, door de vzw's MIDNIMO en Pour La Solidarité (PLS), Sarah Schlitz en het RainbowHouse Brussel.

Deze inhuldiging maakt deel uit van het Rainbow Welcome-project, medegefinancierd door de eenheid Gelijke Kansen van de FOD Justitie en het REC-programma van de Europese Commissie, om de opvang van LGBTQIA + vluchtelingen in Europa te verbeteren. Op basis van een studie over de opvang van LGBT + personen in België werd tijdens de conferentie bijvoorbeeld benadrukt dat mensen die asiel zoeken wegens discriminatie op basis van hun seksuele geaardheid of genderidentiteit in aankomstcentra kunnen worden geplaatst bij onderdanen van hun land van herkomst, en dus opnieuw met discriminatie kunnen worden geconfronteerd.

Categorieën

nl_BEDutch