Genoeg Assez ! Een onderzoek naar geweld tegen homo's in België

Genoeg van geweld? Doe mee aan de "Genoeg Assez" enquête.

Ben je ouder dan 15 jaar en woon je minstens twee jaar in België en ben je lesbisch, homo, queer, bi+ of aseksueel en/of ben je een transgender of non-binair persoon en/of ben je een intersekse persoon/heb je een variatie in je geslachtskenmerken, vul dan deze anonieme enquête in over je ervaringen met geweld.

Deze studie wordt uitgevoerd door het Universitair Ziekenhuis Gent (Transgender Infopunt) in opdracht van Vlaams Minister voor Gelijkheid, Bart Somers. Deze studie werd aanvaard door de Ethische Commissie van het UZ Gent. De studie wordt uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van goede klinische praktijk (ICH/GCP) en de Verklaring van Helsinki, geschreven om diegenen die betrokken zijn bij klinische studies te beschermen.

In het adviescomité zijn tal van LGBTQIA+-organisaties vertegenwoordigd, die hebben geholpen om de vragenlijst zo passend mogelijk te maken.

In de vragenlijst wordt gevraagd naar uw ervaringen met geweld die u in de afgelopen 2 jaar hebt meegemaakt. Deze ervaringen kunnen verschillende vormen aannemen: Verbaal en psychisch geweld: negeren, uitlachen, bedreigen, uitschelden, bespotten, (cyber)pesten, ... Fysiek geweld: slaan, schoppen, ... Seksueel geweld: ongewenste uitlatingen, intimiteiten of aanrandingen, ... Materieel geweld: vandalisme of vernieling van eigendommen, diefstal, ...

Door te vertellen over uw ervaringen, hoe klein of groot ook, draagt u bij aan de kennis over dit onderwerp. U helpt beleidsmakers te inspireren om waar nodig passende maatregelen te nemen. Door deel te nemen aan deze vragenlijst levert u dus een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de situatie in de toekomst. Het is de bedoeling dat dit onderzoek in de toekomst wordt herhaald om verbetering of verslechtering te monitoren. Uw bijdrage is daarom zeer waardevol, want alleen u kunt ons vertellen welke negatieve ervaringen u wel of niet heeft opgedaan. Uw antwoorden zullen anoniem worden verwerkt.

Meer informatie over "Genoeg Assez" onderzoek 

Categorieën

nl_BEDutch