Nieuwe petitie voert druk op tegen Hongaarse 'anti-LGBT propagandawet'.

Op 13 februari 2023 werd de door de Europese Commissie ingeleide inbreukprocedure tegen Hongarije's "anti-LGBTIQ+ propaganda" wet uit 2021 gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. Op die dag hebben Forbidden Colours, Háttér Society en Reclaim een EU-brede petitie gestart alle EU-lidstaten te verzoeken bij het Hof van Justitie van de EU "schriftelijke opmerkingen" over deze zaak in te dienen.

Met ten minste 20 lidstaten die zich waarschijnlijk zullen inzetten, zal deze inbreukprocedure naar verwachting de grootste mensenrechteninbreukprocedure worden die ooit voor het Hof van Justitie van de Europese Unie is gebracht. Deze zaak is niet alleen belangrijk om een einde te maken aan de censuur waaraan LGBTIQ+-personen en -organisaties in Hongarije momenteel blootstaan, maar ook om alle LGBTIQ+-personen in de EU te beschermen tegen de aanneming van soortgelijke wetten in hun land.

"De regering van Hongarije, een lidstaat van de Europese Unie, kopieert Russische wetten en censureert haar LGBTIQ+ gemeenschappen..." verklaarde Rémy Bonny - uitvoerend directeur van Verboden Kleuren. "We moeten alles in het werk stellen om alle Hongaarse burgers te beschermen tegen deze schadelijke Poetin-achtige ideologie."

"Iedere Hongaarse burger verdient vrijheid, en kinderen hebben recht op informatie over seksualiteit en gender..." voegde Bonny toe. "We moeten dit tot de grootste mensenrechtenzaak in de juridische geschiedenis van de Europese Unie maken: om onze burgers, mensenrechten en democratie te beschermen."

Wat is er aan de hand in Hongarije?

Op 15 juni 2021 heeft het Hongaarse parlement wet LXXIX van 2021 aangenomen, die werd omschreven als een betere bescherming van kinderen.

Door wijzigingen tijdens het wetgevingsproces werden anti-LGBTIQ+-bepalingen ingevoerd. De wet wijzigde met name de kinderbeschermingswet, de gezinsbeschermingswet, de nationale wet op het openbaar onderwijs, de reclamewet en de mediawet om een verbod in te voeren op de toegang van minderjarigen tot alle inhoud die "een afwijking van de zelfidentiteit die overeenkomt met het geslacht bij de geboorte, geslachtsverandering of homoseksualiteit propageert of afbeeldt". Met deze last-minute wijzigingen werd de zogenaamde "kinderbeschermingswet" de Hongaarse versie van de "anti-LGBT-propagandawet" die in 2013 in Rusland werd aangenomen.

Op 15 juli 2021 kondigde de Europese Commissie aan een inbreukprocedure tegen Hongarije in te leiden met betrekking tot deze wet. De Commissie was toen van mening dat deze zogenaamde "kinderbeschermingswet" in strijd is met secundair EU-recht, zoals de richtlijn audiovisuele mediadiensten, de richtlijn elektronische handel en de dienstenrichtlijn. Bovendien benadrukte de Europese Commissie dat de "bepalingen [van die wet] ook in strijd zijn met de menselijke waardigheid, de vrijheid van meningsuiting en van informatie, het recht op eerbiediging van het privéleven en het recht op non-discriminatie", die in het EU-Handvest van de grondrechten zijn verankerd. Tot slot was hij van oordeel dat de wet in strijd is met onze gemeenschappelijke EU-waarden die zijn neergelegd in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

Bovendien is deze wet, zoals Eurochild aan de kaak heeft gesteld, "duidelijk in strijd met de rechten van kinderen zoals neergelegd in het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind, waaraan Hongarije sinds 1991 gebonden is. Kinderen hebben recht op een gezonde ontwikkeling, vrijheid van meningsuiting, zelfidentiteit, inclusief onderwijs en toegang tot de rechter. Deze wetgeving schendt al deze rechten en dreigt juist de kinderen te schaden die zij zegt te beschermen".

Na een mislukte dialoog kondigde de Europese Commissie op 15 juli 2022 aan dat de zaak zou worden verwezen naar het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU). De zaak is op 19 december 2022 aanhangig gemaakt en op 13 februari 2023 gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. De EU-lidstaten hebben nu zes weken de tijd om schriftelijke opmerkingen over de zaak bij het HvJEU in te dienen.

Lees meer over de petitie en breng uw stem uit om LGBTQ-mensen in Hongarije te steunen.

Categorieën

nl_BEDutch